< <
1 / total: 7
CSODÁS ESEMÉNYEK LÁNCOLATA - Harun Yahya
CSODÁS ESEMÉNYEK LÁNCOLATA

BEVEZETÉS

Világegyetemet, a Tejútrendszer elnevezésû csillagrendszert, amely a mi Naprendszerünknek ad otthont, bolygónkkal, a Földdel együtt, számtalan tényezõ irányítja. Mindezek a törvények és egyensúlyi helyzetek, amelyek ezekre a rendszerekre jellemzõek, hozták létre azt a kimondottan testre szabva tervezett és csodálatos rendet tükrözõ környezetet, amely pontosan megfelel az emberi élet számára.

Ha részletesen megvizsgáljuk a Világegyetemet, láthatjuk, hogy a legalapvetõbb kozmikus törvényektõl a legparányibb és legjelentéktelenebb fizikai tulajdonságig, a legkisebb egyensúlytól a legfinomabban meghatározott arányokig a pontosság legmagasabb fokát elérõ kritériumoknak tesznek eleget. Megdöbbentõ, hogy ez a pontosság azért van megalkotva ilyen ideális mértékûre, hogy az ember létezhessen, de nem csak hogy a túlélése legyen biztosítva, hanem hogy virágzó életet élhessen.

Ha a Világegyetem tágulási értékét vesszük, vagy a Föld elhelyezkedését a Tejútrendszerben, vagy ha a Nap sugárzását vizsgáljuk, vagy ha a víz viszkozitási értékére vetünk egy pillantást, vagy esetleg a Föld-Hold távolságra téved a figyelmünk, vagy ha a légkörben jelenlévõ gázok arányát próbáljuk górcsõ alá venni, könnyen rájövünk, hogy ezek, és sok más tényezõ azért pontosan ilyen, amilyen, hogy az ember részére az életet lehetõvé tegye. Abban az esetben, ha ezek közül a tényezõk közül csak egy is egy kicsit is másmilyen lenne, ez lehetetlenné tenné az életet a Földön.

Ezek közül a tényezõk közül egyetlenegy sem lehetne ideális az élet szempontjából akkor, ha mindez csak a véletlenre lenne bízva. Ezerféle dolog és körülmény kombinációja hozza létre ezt a rendet, amely annyira csodálatos, hogy az ember felfogóképességét messze meghaladja.

Tény az, hogy az emberi élethez nélkülözhetetlen feltételek közül egynek is a kialakulása páratlan és csodálatos a maga nemében, nem említve az ilyen tényezõk millióit, amelyek kombinációja lehetõvé tette a csodák ilyen láncolatának kialakulását. Másrészrõl a csoda magától értetõdõ, melyet Isten bármikor teremthet. A Világegyetem legparányibb töredéke is egy csoda, Isten Bölcsességének, Mindenhatóságának és mûvészetének a semmi máshoz nem hasonlítható terméke.

A jelenlegi számítások azt mutatják, hogy ha az érvényben lévõ fizikai törvények és reakciók, amelyek a Világegyetemben tapasztalható rendért felelõsek, csak egy kicsit is megváltoznának, az élet, s következésképpen az emberi élet sem lett volna lehetséges. A valószínûség-számítás terminológiájával élve, ezek a fizikai normák nem következtek volna be semmilyen más megadott érték esetén. Azonban ezek mindegyike egymástól függetlenül állt be az éppen ideális jelenlegi értékûre, lehetõvé téve az emberi életet, amelyre, ahogyan az a fentiekbõl is kitûnik, semmilyen más szó nem illik, mint a "csoda".

A Világegyetemben lévõ bármely törvényt, elvet, vagy fizikai tulajdonságot vesszük is sorra, láthatjuk, hogy saját maguktól, vagy a véletlen szeszélyétõl hajtva sohasem állhattak volna be a jelenlegi ideális szintjükre, s nem érhették volna el a jelenlegi ideális állapotukat. Az a szem, amely képes a látásra – maga a csoda. Csodák láncolata figyelhetõ meg a Világegyetem minden zugában és az azt irányító törvényekben, s ez a sok egymásba kapcsolódó csoda láncolata nem más, mint fényes bizonyíték Isten létezésére és az Õ Mindenhatóságára.

Napjainkban a kozmológusok és az elméleti fizikusok ezt az észveszejtõ rendet, amely létrehozta az emberi élethez szükséges feltételek kialakulását, „jó hangolás”-nak kezdték el nevezni. Amikor erre a dologra koncentrálnak, a Világegyetem jelenségei között számtalan példát fedeznek fel vagy számítanak ki a „jó hangolás”-ra. Hadd idézzük néhány tudós idevágó kijelentését, amikor kutatásaik során meglepõdésüknek és csodálatuknak adtak hangot az eredmények láttán:

A NASA csillagász professzora, John O’Keefe így írt: "Csillagászati szempontból mi elkényeztetett, dédelgetett, babusgatott kiskedvencek vagyunk a teremtmények között. Ha a Világegyetem nem a legpontosabb precizitással lett volna megalkotva, sohasem lett volna lehetõségünk az életre. Szerintem ezek a körülmények arra utalnak, hogy a Világegyetem azért lett megteremtve, hogy az ember élhessen benne."1

Egy brit asztrofizikus professzor, George F. Ellis azt mondta: "Ámulatba ejtõ, hogy milyen finom hangolás figyelhetõ meg a törvényekben, amelyek meghatározzák ezt a világot a maga teljes bonyolultságában. Ha rájövünk arra, hogy milyen bonyolult mindaz, ami létrejött, nagyon nehéz nem használni azt a szót, hogy 'csodálatos'".2

Egy brit matematika professzor, Paul Davies a következõket jelentette ki: "Úgy tûnik, hogy a (fizikai) törvények … rendkívül leleményes tervezés termékei. … A Világegyetem létezésének célja kell, hogy legyen."3

A brit asztrofizikus professzor, Roger Penrose így fogalmazott: "Azt mondanám, hogy a Világegyetemnek célja van. Az nem lehet, hogy csak úgy magától alakult volna ki véletlenül."4

A tudomány jelenlegi állása szerint a véletlennek és a véletlen egybeesések nek nincs helye a Világegyetemben, történjen egy esemény bárhol a világon és bár-  Harun Yahya mikor is. A Világegyetem létezésének egészen a kezdete óta a mostani legutolsó állapotát figyelembe véve, amikor az Olvasó éppen olvassa ezt a könyvet, a legapróbb részletekig minden a Mindenható és Bölcs Isten tervezése szerint történik, aki az embert azért teremtette, hogy mindennek a szemtanúja legyen, eltöprengjen ezen és elfogadja az Õerejét és mûvészetét.

"Bizony az egek és a Föld megteremtésében, az éjszaka és a nappal váltakozásában, a hajókban - melyek a tengeren haladnak az emberek hasznára -, a vízben, amit Allah az égbõl lebocsátott, amellyel életre keltette a Földet annak halála után, azon mindenféle élõlényt terjesztve szét, a szelek irányításában, és az ég és a Föld között szolgálatra rendelt felhõkben mind jelek vannak az [olyan] emberek számára, akik használják az eszüket!" (Korán, 2:164) Ez a könyv azokra a csodákra hoz fel példákat, amelyek a Világegyetem meg teremtésekor történtek, s amelyek mind a mai napig folytatódnak. Három fõ témakör köré csoportosítottuk ezeket a csodákat:

1.         A Világegyetem
2.         Naprendszerünk és a világ
3.         Élõlények

Ennek a könyvnek az a célja, hogy éreztesse az Olvasóval Isten végtelen erejét és mûvészetét az által, hogy bemutatja azokat a csodákat, amelyek a Világegyetemben elõfordulnak. Reméljük, hogy ennek a könyvnek a segítségével tudatára ébredünk annak, hogy minden, ami körülvesz bennünket nem más, mint Isten csodája.

INTELLIGENS TERVEZÉS, MÁS SZAVAKKAL: TEREMTÉS

Istennek nincs szüksége tervezésre a Teremtéshez

Fontos, hogy a "tervezés" szó jelentését pontosan ismerjük. Az, hogy Isten hibátlan tervezést hajtott végre, nem azt jelenti, hogy elõször terveket készített, majd azok alapján végezte el a kivitelezést. Istennek, aki az Egek és a Föld Ura, nincs szüksége tervek készítésére a Teremtéshez. Isten felette áll minden efféle hiányosságnak. Az Õ tervezése és teremtése ugyanabban a pillanatban ment végbe. Ha Istennek az a szándéka, hogy egy dolog létrejöjjön, akkor elegendõ az, hogy azt mondja: Legyél! Ahogyan azt a Korán mondja nekünk:

"Az Õ parancsa – ha akar valamit – az, hogy azt mondja nekik: 'Légy!' és az lesz." (Korán, 36:82)

"[Allah] az Egek és a Föld Alkotója. Amikor elrendel valamit, akkor csupán annyit mond: 'Legyél!' és az van." (Korán, 2:117)

    
    

1.Heeren, Show Me God. Wheeling, IL, Searchlight Publications, 1995, 200.o.
2. George F. Ellis, "The Anthropic Principle: Laws and Environments,” The Anthropic Principle, F. Bertola and U. Curi, ed. (New York: Cambridge University Press, 1993), 30.o.
3. Paul Davies, Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature, New York Simon & Schuster, 1984, 243.o.
4. Roger Penrose, A Brief History of Time (feature film), (Burbank, CA: Paramount Pictures, Inc., 1992).

1 / total 7
Harun Yahya Csodás Események Láncolata című könyvét elolvashatja online, megoszthatja a Facebookon, a Twitteren vagy más hasonló közösségi portálokon, letöltheti számítógépére, szerzői jog megfizetése nélkül felhasználhatja szakdolgozatához, a honlapján vagy a blogján, másolhatja, sokszorosíthatja, szabadon terjesztheti, amennyiben a honlapot és a szerzőt forrásként feltünteti.
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top